Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. A Szolgáltató az Igénybe vevők adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató az Igénybe vevők által rendelkezésre bocsátott természetes személyazonosító adatokat,(név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím) célhoz kötötten, az  Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. §-ban meghatározott célból, kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának megállapítása, teljesítése, szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

A Szolgáltató az Igénybe vevő adatait harmadik félnek nem adja ki. Ez nem vonatkozik a Szolgáltató Partnereire, akik részére az adattovábbítás a szerződés teljesítése érdekében szükséges, amelyhez Igénybe vevő a megrendeléssel, jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

2. A megrendelésben rögzített adatokat a Szolgáltató mindaddig rögzíti, amíg az Igénybe vevő nem kéri azok törlését.

3. Igénybe vevő az adatok törlését, módosítását bármikor kérheti az folkart@kalocsakom.hu e-mail címen, megtilthatja azok további kezelését.

4. A webáruház hírlevelet nem küld, hírlevélküldés céljából adatokat nem kezel.

5. A  webáruház fenntartója és üzemeltetője, a Folk-Trade Kft számára kiemelt fontosságú cél a  webáruház látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Adatvédelmi Szabályzatban használt „személyes adatok” kifejezés olyan adatokra, információkra vonatkozik, mint például a látogató neve, születési dátuma, e-mail címe, vagy levelezési címe, amelyek az adott személy azonosítására használhatók. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyek a természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve amelyek a személy beazonosítására nem alkalmasak.A Folk-Trade Kft. a látogató hozzájárulása nélkül nem dolgozza fel az illető személyes adatait. 

Általános alapelvként rögzítjük, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. 
Az alábbiakban részletezzük, hogy hogyan és mikor kérünk a látogatóktól személyes adatokat.

6. A  webáruházban  történő vásárlás nem kötött külön regisztrációhoz, amely lehetővé teszi, hogy a Látogató azonossága feltárása nélkül látogassa a weboldalt. Fontos azonban, hogy néhány szolgáltatás megkövetelheti a regisztrációt. Amikor a Látogató nálunk regisztráltatja magát, bizonyos mezőket ki kell töltenie (némelyik kötelező, némelyik nem), valamint választania kell egy felhasználó nevet és egy jelszót.

7. A  webáruház látogatójaként lehetőség van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését.
A webáruház Üzemeltetője az adatokat csak annyi ideig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettséget.